Náš stroj

Firma disponuje trojosým a štvorosým obrábacím centrom TAJMAC – ZPS o rozjazde os X = 1000mm, Y = 520mm, Z = 510mm. Vďaka obrábaniu na týchto strojoch a za podpory CAM softwaru vznikajú unikátne strojné diely rôznych tvarov v požadovanej opakovanej presnosti a akosti.

Ponuku CNC obrábania doplňuje CNC sústruh so systémom upnutia do univerzálnej hlavy a s možnosťou obrábania materiálu do priemeru 250mm.

Konvenčné obrábacie stroje sú nedielnou súčasťou strojného vybavenia. Radí sa sem napr.:

  • sústruhy SV18,
  • freska univerzálna a konzolová,
  • obrábačka so zdvihom 200mm, otočným stolom 360° a výrobou držiakov do šírky 18mm,
  • revolverové sústruhy,
  • hrebeňový lis,
  • výstredníkový lis,
  • stĺpová vŕtačka.

Ku drobným zámočníckym prácam používame zváračky pracujúce v ochrannej atmosfére CO2; systém MIG; 160A.