Naše stroje

Sekcia CNC

Firma disponuje 3-osým a dvima 4-osým obrábacími centrami TAJMAC – ZPS o rozjazde os X=1000mm, Y= 520mm, Z=510mm (MCFV-1050) a X=1300mm, Y= 640mm, Z=800mm (MCFV-1260).

Vďaka obrábaniu na týchto strojoch a za podpory CAM softwaru vznikajú unikátne strojné diely rôznych tvarov v požadovanej opakovanej presnosti a akosti.
Ponuku CNC obrábania doplňuje CNC sústruh so systémom upnutia do univerzálnej hlavy a s možnosťou obrábania materiálu do priemeru 250mm.

Sekcia UNIVERZALNE OS

Konvenčné obrábacie stroje sú nedielnou súčasťou strojného vybavenia. Radí sa sem napr.:

  • sústruhy SV18,
  • freska univerzálna a konzolová,
  • obrábačka so zdvihom 200mm, otočným stolom 360° a výrobou držiakov do šírky 18mm,
  • revolverové sústruhy,
  • hrebeňový lis,
  • výstredníkový lis,
  • stĺpová vŕtačka.

Ku drobným zámočníckym prácam používame zváračky pracujúce v ochrannej atmosfére CO2; systém MIG; 160A.